تخـفـیفـــــات ویـژه

فروشگاه اینترنتی

زعفـران مجتــهدی

زعفران پاکتی 1 مثقالی مجتهدی

قیمت اصلی 660,000 تومان بود.قیمت فعلی 627,000 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

زعفران نرمه 1 مثقالی مجتهدی

قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 522,500 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

هل سبز 100 گرمی مجتهدی

قیمت اصلی 348,000 تومان بود.قیمت فعلی 330,600 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

پک هدیه گل و مرغ A

قیمت اصلی 2,280,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,166,000 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

پک هدیه غزال C

قیمت اصلی 1,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,092,500 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

پک هدیه 1 مثقالی مجتهدی

قیمت اصلی 904,500 تومان بود.قیمت فعلی 859,000 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

چوب دارچین مجتهدی

قیمت اصلی 70,000 تومان بود.قیمت فعلی 66,500 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

لیمو توپی 200 گرمی مجتهدی

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 114,000 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

آلو خورشتی 500 گرمی مجتهدی

قیمت اصلی 130,000 تومان بود.قیمت فعلی 123,500 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

زرد چوبه 500 گرمی مجتهدی

قیمت اصلی 135,000 تومان بود.قیمت فعلی 128,250 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

پودر دارچین 150 گرمی مجتهدی

قیمت اصلی 44,000 تومان بود.قیمت فعلی 41,800 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

شربت زعفران و خاکشیر مجتهدی

قیمت اصلی 178,000 تومان بود.قیمت فعلی 169,100 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه

زرشک پفکی 250 گرمی مجتهدی

قیمت اصلی 56,000 تومان بود.قیمت فعلی 53,200 تومان است.
0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه